Danh mục sản phẩm

Video Clip

  JW Player goes here

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng kỹ thuật

Mr. Hưng

Điện thoại: 0908 379 302

Phòng Kinh Doanh

Kinh Doanh 01

Điện thoại: 0917.823.603

Phong Kinh Doanh

Kinh Doanh 02

Điện thoại: 0908.627.234

Thống kê truy cập

 • Đang online:7
 • Lượt online:119171
 • Phần mềm xem camera quan sát qua điện thoại theo port mặc định của đầu ghi hình camera

  Danh sách phần mềm xem camera trên điện thoại smartphone

  Phần mềm xem camera quan sát qua điện thoại theo port mặc định của đầu ghi hình camera

  Ports (mặc định) của đầu ghi hình camera

  Tên phần mềm

  100 Meye, Meye free, MeyePlus, Streaming, Meye4PB, TEC_BE VIEWER, Ezeye, EzeyePro, eyePlayer
  101,111 Tmeye , Tmeye+, Tmeye free
  3357 zMeye , zMeyePlus, zMeye free
  8000 IMSeye , IMSeye(old) , IMSeyePro, iVMSS-4500, iVMSS-4500HD
  6802 DVRMobile
  18004 APlayer, APlayer+, APlayerPro, ASee, ASee+, ASeePro, ASeeProHD, ASee free, EZeye, SwannView, NightOwl Lite, Lorex mobile ECO
  34567 Super vMeye, vMeyesuper, XMEye, VacronViewer
  34599 vMeye , vMeye free , vMeyeHD, vMeye+(imac),

   

  vMeyePlus , HiViewer , AlmondHOME , iAlive, vMeyeV2

  7050 Super KWeye+, KWeye, KWeye+, KWeye(imac), iseeder
  15961 KMeye, Super KMeye4, KMeye4, SmartHD, Cplayer
  15966 HBPlayer , DVRPlayer , DVRPlayer+ , Viscoo,
  8101 DVRPlayer+(imac), Viscoo Remote Pro , DVRseesee ,

   

  HBDVRClient Pro,HBDVRClient

  10510 Mobileeye, MobileEye_client(imac)
  8888,8866,8855 Naway,Naway+
  80 (Avtech) EagleEyes(lite)
  37777 iDMSS lite, gDMSS
  9010 KMCS, KMCS2
  STT Tên Ngày cập nhật Tải về
  Facebook