Chào mừng quý khánh đã đến với trang website của công ty TRIỆU TRƯỜNG GIANG !
Hotline: 0908.379.302
Xem demo

Bước 1: Trên Điện Thoại Adroid Phone Hoặc OS Tải Phần Mềm: Goodeye

Bước 2: Mở Phần Mềm Goodeye Lên Và Đăng Nhập:

* User: 0908379302

   * pass: 0908379302a

* * Bấm Cloud Login Để vào Xem Camera Trực Tuyến Thực Tế Khi Xem Chọn Chế Độ HD.

Chúc Quý Khách  Thực Hiện Thao Tác Thành Công.

Xem demo

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0908.379.302
Danh mục Danh mục